Prof. Dr. Robert Frager – Kalp, Nefs ve Ruh

Günümüzde manevi anlamda bazen boşluk hissedebiliriz. Bu kitap Tasavvufun ele aldığı en önemli kavramlardan biri olan kalp, nefs ve ruhtur. Günümüz psikoloji ekollerinden biri olan benötesi psikolojisinin kurucusu Prof. Dr. Robert Frager’ın kaleminden ortaya çıkan eser tam anlamıyla tasavvuf mistiğinin psikolojik açıdan incelenmesini konu ediniyor.

Temelde Kalbin arındırılması, nefsin terbiye edilmesi ve ruhun tekâmülünü esas alarak bu kavramları hikayeler evliya menkıbeleri vs. gibi tasavvufta var olan uygulamaları bir gelişim psikolojisi açısından inceleyerek anlatmıştır. Ayrıca bu eser günümüzde eksikliği duyulan manevi rehberliğin nasıl olacağını, eski tasavvuf ve yeni psikoloji harmanlayarak insanların daha kolay adapte olmasını sağlamaktadır.

Yazar “Aşk, tasavvufun özüdür ve aşkın mekanı kalptir.” demiştir. Bu nedenle “Aşk” kavramını kalp, nefs ve ruh açısından incelemiştir. Tasavvuf Psikolojisinde gelişimi, denge ve uyum, aşkın neşet ettiği kalbin mertebelerini güzel bir üslup ile anlatmıştır.

  • Birinci bölümde Kalp, nefs ve ruh psikolojisinden bahsetmiştir.
  • İkinci bölümde ise kalbinizi açmak yani gönül gözünüzü nasıl ortaya çıkaracağınızdan bahseder.
  • Üçüncü bölümde ise nefs terbiyesi hakkında bahseder.
  • Dördüncü bölümde ise tasavvufta var olan nefsin yedi mertebesinden bahseder.
  • Beşinci bölümde ise bunları nasıl dengeleyeceğimizden bahsederek ruhumuzu dengelememizi anlatır.
  • Geriye kalan bölümlerde ise genel manada tasavvufta insanları rahatlatmak adına yapılan, onların kalplerine huzur sağlayacak uygulamalardan bahsetmektedir.
  • Altıncı bölüm tasavvuf uygulamaları yani Psikoruhsal terapi.
  • Yedinci bölüm tasavvuf da manevi rehberlik, şeyh ve dervişler hakkında bahseder.
  • Son bölümde günümüz tasavvufunda yapılan uygulamalar ve aradaki perdeleri kaldırmanın nasıl olacağından bahseder.

Kitap Sufi Kitap yayıncılık tarafından basılıp İbrahim Kapaklıkaya tarafından türkçeye çevrilmiştir. Özellikle genel anlamda faydasını görebileceğiniz bir kitaptır. Üstelik sizde bu modernleşen dünya da manevi noktada eksiklik hissediyorsanız okumanızda fayda vardır.

Yazı dolaşımı

Exit mobile version